Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2020-06-29 13:36:57

Powołanie Zarządu IV kadencji (9/2020)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29.06.2020 r. Rada Nadzorczą Emitenta podjęła następujące uchwały: • Uchwała nr 01/06/2020 ws. powołania do Zarządu Spółki Pana Sławomira Huczała, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu • Uchwała nr 02/06/2020 ws. powołania do Zarządu Spółki Pana Adama Rorbek, powierzając mu funkcję Wiceprezesa ds. handlowych • Uchwała nr 03/06/2020 ws. powołania do Zarządu Spółki Pana Ryszarda Królikowskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa ds. finansowych.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się aktualne informacje powołanych członków Zarządu Emitenta, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

20200629 RORBEK ADAM formularz członka zarządu

20200629 KRÓLIKOWSKI RYSZARD formularz członka zarządu

20200629 HUCZAŁA SŁAWOMIR formularz członka zarządu


26/172

Następny komunikat: → Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (8/2020)

Poprzedni komunikat: ← Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku (01/2021)