Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-03-25 17:12:26

Podpisanie umowy z Animatorem Rynku (4/2019)

Zarząd spółki BINARY HELIX S.A z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku, iż w dniu 25 marca 2019 roku wpłynęła do Spółki umowa o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki Binary Helix S.A. zawarta z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Emitent informuje, że od dnia 1 kwietnia 2019 roku funkcję animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełnić będzie Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


39/173

Następny komunikat: → Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 (2/2019)

Poprzedni komunikat: ← Wypowiedzenie umowy przez autoryzowanego doradcę (5/2019)