Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2022-01-25 13:19:56

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku (1/2022)

Zarząd Spółki pod firmą BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka", "Emitent") informuje, że raporty okresowe Emitenta przekazywane w 2022 roku, będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne: - raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14.02.2022 - raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 15.05.2022 - raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 15.08.2022 - raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14.11.2022

Raport roczny: - raport roczny za 2021 rok – 31.05.2022

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Podstawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


15/172

Następny komunikat: → Podpisanie umowy z biegłym rewidentem (16/2021)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2022)