Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-12-21

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (5/2018)

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.), Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2018 roku do Spółki wpłynęło od Seed Capital Fund Satus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-394) przy ul. Podole 60 (dalej podmiot dominujący), zawiadomienie stosownie do art.69 ust.1 pkt.2) oraz art.69a, ust.1 pkt.3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, o zejściu poniżej 10% progu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

BHX zawiadomienie 20181221 spzoo 1


33/110

Następny komunikat: → Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (4/2018)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (1/2019)