Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-05-10 18:09:40

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (12/2014)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku: - ze złożeniem rezygnacji przez Pana Marcina Kluska z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o czym Emitent informował raportem bieżącym 25/2013 r. z dnia 20 września 2013 r., - ze złożeniem rezygnacji przez Pana Jacka Kłeczek z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o czym Emitent informował raportem bieżącym 26/2013 r. z dnia 1 października 2013 r., - ze złożeniem rezygnacji przez Pana Dominika Majewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o czym Emitent informował raportem bieżącym 27/2013 r. z dnia 1 października 2013 r., - ze złożeniem rezygnacji przez Pana Andrzeja Soczek z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o czym Emitent informował raportem bieżącym 28/2013 r. z dnia 3 października 2013 r., - ze złożeniem rezygnacji przez Pana Grzegorza Banaś z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o czym Emitent informował raportem bieżącym 29/2013 r. z dnia 8 października 2013 r.,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 9 maja 2014 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: - Pana Jacek Magdziarz (uchwała nr 4) - Panią Aneta Bownik (uchwała nr 5) - Pana Jerzego Lange (uchwała nr 6) - Pana Waldemara Zagajewskiego (uchwała nr 7) - Pana Stefana Michalik - Lipka (uchwała nr 8)

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

EBI Formularz RN Stefan Michalik Lipka

EBI Formularz RN Jacek Magdziarz

EBI Formularz RN Aneta Bownik


97/173

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 9 maja 2014 r po zarządzonej przewie w obradach. (11/2014)

Poprzedni komunikat: ← Korekta do raportu nr 12/2014 z dnia 10 maja 2014 r. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (13/2014)