Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-01-18 12:48:33

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 (2/2019)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: 14.02.2019 r. – raport okresowy za IV kwartał 2018 roku, 15.05.2019 r. – raport okresowy za I kwartał 2019 roku, 14.08.2019 r. – raport okresowy za II kwartał 2019 roku, 14.11.2019 r. – raport okresowy za III kwartał 2019 roku, 28.05.2019 r. – raport roczny za 2018 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


39/172

Następny komunikat: → Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku (1/2019)

Poprzedni komunikat: ← Podpisanie umowy z Animatorem Rynku (4/2019)