Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-12-13

Binary Helix S.A. przedstawienie zweryfikowanej strategii rozwoju (19/2021)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do zapowiedzi, zawartej w treści raportu okresowego za III kwartał 2021 roku opublikowanego w dniu 12 listopada 2021 roku informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku o godz. 19:00 odbędzie się online przedstawienie zweryfikowanej strategii rozwoju Emitenta, po raz pierwszy z udziałem przedstawiciela Inwestora. Pierwotnie spotkanie zaplanowane było na dzień 15 grudnia 2021 roku, jednakże z uwagi na duży zakres tematyczny, poszerzony skład osobowy uczestników tego wydarzenia i przede wszystkim ze względów logistycznych zapewnienia udziału w spotkaniu wszystkich planowanych osób, Spółka podjęła decyzję o wyznaczeniu nowego, późniejszego terminu.

Wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza Akcjonariuszy Spółki, serdecznie zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu, które publicznie dostępne będzie na kanale Emitenta. Odnośnik (link) do wydarzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki bezpośrednio przed publikacją. Jednocześnie, dbając o pełną transparentność prowadzonych działań, wynikającą z publicznego statusu Emitenta informujemy, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła od RelacjeRynku.pl Agencji Relacji Inwestorskich z siedzibą w Poznaniu podpisana umowa dotycząca m.in. usług Inwestor Relations. Umowa ma na celu prawidłową realizację przez Emitenta komunikacji z Akcjonariuszami i Rynkiem Inwestycyjnym. Przedmiotową umowę Spółka uznaje za istotną ze względu na kluczowy aspekt komunikacyjny w relacji z uczestnikami rynku kapitałowego, szczególnie podczas realizacji zweryfikowanej strategii rozwoju Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji zuwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


8/110

Następny komunikat: → Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2021roku. (18/2021)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (20/2021)