Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


06-12-2011 16:57:41

Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk (8/2011)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

Oświadczenie Zarządu Dobre Praktyki Spółek notowanych na rynku NewConnect


166/173

Następny komunikat: → Rejestracja zmian w Statucie Spółki (7/2011)

Poprzedni komunikat: ← Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii D oraz pierwszego dnia notowania akcji serii B, C i D na rynku NewConnect (9/2011)