Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-09-29 17:16:11

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej (13/2021)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 września 2021 r. wpłynęło do Spółki pismo o powołaniu Pana Dariusza Parzniewskiego na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Nowy Członek Rady Nadzorczej został powołany na podstawie osobistego uprzywilejowania akcjonariusza Sławomira Huczała zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje wymagane zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna: § 3. ust. 1. pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

20210929 BHX PARZNIEWSKI DARIUSZ formularz członka RN


17/171

Następny komunikat: → Powołanie Członków Rady Nadzorczej (10/2021)

Poprzedni komunikat: ← Rejestracja w KRS zmiany adresu siedziby Emitenta i wpisanie adresu strony internetowej (14/2021)