Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-04-15 14:38:29

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A.w dniu 14.04.2014 r. (6/2014)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

Treść uchwał podjętych na NWZ spółki


104/174

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2014)

Poprzedni komunikat: ← Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Binary Helix S.A. (7/2014)