Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-10-09 20:28:53

Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (29/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 08 października 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o rezygnacji Pana Grzegorza Banaś z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W treści otrzymanej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


110/172

Następny komunikat: → Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (28/2013)

Poprzedni komunikat: ← Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. (30/2013)