Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-06-03 21:15:58

Raport roczny za 2015 rok (5/2016)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Pliki PDF

BHX raport roczny za 2015


43/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za I kwartał 2016 r. (4/2016)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za II kwartał 2016 r. (10/2016)