Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2020-06-03

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (1/2020)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Kamil Kozina w Tychach (43-100), przy ul. Budowlanych 59/116-118 a.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania


Pliki PDF

20200603 BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

20200603 BHX Projekty uchwał

20200603 BHX Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA


29/111

Następny komunikat: → Korekta zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (5/2019)

Poprzedni komunikat: ← Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku. (3/2020)