Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-08-14 19:12:08

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku (14/2018)

Zarząd Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 2q2018


33/68

Następny komunikat: → Raport roczny za 2017 rok (10/2018)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za III kwartał 2018 roku (15/2018)