Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-04-15 14:42:36

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Binary Helix S.A. (7/2014)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na wniosek akcjonariusza, nastąpiła przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 kwietnia 2014 r.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaną wznowione w dniu 9 maja 2014 r . o godz. 11:00 w hotelu FLORA w Tychach, ul. Katowicka 10.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


103/174

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A.w dniu 14.04.2014 r. (6/2014)

Poprzedni komunikat: ← Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą (8/2014)