Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-10-01 18:06:20

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej (26/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 września 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informację o rezygnacji Pana Jacka Kłeczek z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W treści otrzymanej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


113/172

Następny komunikat: → Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (25/2013)

Poprzedni komunikat: ← Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (27/2013)