Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-06-28

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku. (3/2019)

Zarząd Binary Helix S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%.


Pliki PDF

BHX wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów


31/110

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (1/2019)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. (4/2019)