Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2023-06-30

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku (9/2023)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Załączniki: Akt notarialny Rep.A nr 1509/2023 z 30.06.2023


Pliki PDF

20230630 BHX akt notarialny Rep. A nr 1509 2023 zatwierdzenie sf 2022,absolutorium,nowa RN


5/172

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (8/2023)

Poprzedni komunikat: ← Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (10/2023)