Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-06-02

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (1/2018)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Sylwii Seidel - Nowak w Tychach (43-100), przy ul. Budowlanych 59/116-118 a.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania


Pliki PDF

20180602 BHX wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania

20180602 BHX Projekty uchwal

20180602 BHX Ogloszenie o zwolaniu ZWZA


37/111

Następny komunikat: → Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 22 sierpnia 2017 roku.(7/2016)

Poprzedni komunikat: ← Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku. (3/2018)