Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-05-11 17:34:38

Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. (10/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny 1Q2012


67/68

Następny komunikat: → Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. (6/2012)

Poprzedni komunikat: ← Raport roczny Binary Helix S.A. za rok obrotowy 2011 (15/2012)