Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-11-03

Zawiadomienie o zejściu poniżej udziału 10% i 5% oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o conajmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Binary Helix SA (37/2015)

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.), Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 listopada 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło od Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza Spółki Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będącej z kolei komplementariuszem Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa- Fundusz Kapitału zalążkowego spółka komandytowa dalej zwaną także FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem spółki Binary Helix S.A. zawiadamia w imieniu FKZ o zejściu przez FKZ poniżej progu 10 % i 5% i zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

BHX zawiadomienie 20151102 fkz


51/110

Następny komunikat: → Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (36/2015)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie o zejściu poniżej udziału 10% i 5% oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o conajmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce Binary Helix SA (38/2015)