Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-07-29 16:43:25

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (21/2014)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 lipca 2014 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej na kolejną drugą kadencję następujące osoby:

  • Pana Jacka Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej (uchwała nr 14)
  • Pana Jerzego Lange – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 15)
  • Pana Waldemara Zagajewskiego – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 16)
  • Pana Stefana Michalik-Lipka – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 17)
  • Pana Bogusława Kędzierskiego – Członek Rady Nadzorczej (uchwała nr 18)

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

Formularz RN Waldemar Zagajewski

Formularz RN Stefan Michalik Lipka

Formularz RN Jerzy Lange

Formularz RN Jacek Magdziarz

Formularz RN Bogusław Kędzierski


89/172

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 28 lipca 2014 r. (20/2014)

Poprzedni komunikat: ← Podpisanie umowy z Animatorem Rynku (22/2014)