Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2022-03-23

Zawarcie przez podmiot zależny Binary Helix S.A. umowy licencyjnej na produkcję i sprzedaż hybrydowych turbin wiatrowych oraz hybrydowych źródeł energii GreenBox (2/2022)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 25 marca 2022 r. spółka Assari Sp. z o.o., w której Emitent jest jednostką dominującą i posiadającą 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, zawarła umowę licencyjną z firmą zewnętrzną (dalej „Firma”) dotyczącą udzielenia licencji na produkcję i sprzedaż hybrydowych turbin wiatrowych oraz hybrydowych źródeł energii GreenBox.

Umowa została zawarta na okres 5 lat i obejmuje udzielenie przez Firmę licencji na produkcję i sprzedaż hybrydowych turbin wiatrowych oraz hybrydowych źródeł energii GreenBox na rynku krajowym jak również na rynkach zagraniczych ponadto do dalszego rozwoju technologii. Za udzielenie licencji Assari zapłaci Firmie jednorazową opłatę licencyjną w wysokości 1,1 mln PLN w terminie do 12 miesięcy od zawarcia umowy oraz będzie uiszczało opłatę licencyjną w wysokości 6% od kwoty ze sprzedaży urządzeń w skali roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany istotny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Umowa ta została uznana za istotną z uwagi na fakt, iż stanowi ona realizację istotnego elementu ustaleń z przedstawicielem Inwestora oraz przyjętej strategii rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


5/110

Następny komunikat: → Zawarcie przez podmiot zależny Binary Helix S.A. umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta (1/2022)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (3/2022)