Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-11-14 20:25:42

Raport kwartalny za III kwartał 2014 r. (24/2014)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny 3Q2014


51/66

Następny komunikat: → Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. (23/2014)

Poprzedni komunikat: ← Raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. (2/2015)