Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-06-29 22:46:34

Przerwa w obradach ZWZ Binary Helix S.A.(18/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na wniosek akcjonariusza, nastąpiła przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaną wznowione w dniu 29 lipca 2013 r. o godz. 11:00 w biurze Spółki w Tychach przy ul. Mikołowskiej 97.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


120/173

Następny komunikat: → Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 29 czerwca 2013 r. (17/2013)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 29 lipca 2013 r. po zarządzonej przerwie w obradach (20/2013)