Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-07-24

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2017)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 sierpnia 2017 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Strażeckiej i Ewy Strażeckiej w Tychach (43-100) przy ul. Bohaterów Warszawy 11.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

PODSTAWA PRAWNA: Inne uregulowania


Pliki PDF

20170724 BHX wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

20170724 BHX Projekty uchwał

20170724 BHX Ogłoszenie o zwołaniu NWZA


38/110

Następny komunikat: → Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.(3/2016)

Poprzedni komunikat: ← Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Binary Helix S.A. w dniu 22 sierpnia 2017 roku.(7/2016)