Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-01-31 13:13:08

Podpisanie umowy z PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp.k. - Autoryzowanym Doradcą NewConnect (2/2018)

Zarząd BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Krakowie, przesyła informację do publicznej wiadomości, że w dniu 30.01.2018 roku Spółka podpisała umowę w przedmiocie świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy z PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


49/173

Następny komunikat: → Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018 (1/2018)

Poprzedni komunikat: ← Aneks do umowy z Autoryzowanym Doradcą (4/2018)