Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-06-30 16:37:55

Powołanie Członków Rady Nadzorczej (10/2021)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Królikowskiego (uchwała nr 20) oraz Pana Łukasza Wypycha (uchwała nr 21) powierzając im funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje wymagane zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna: § 3. ust. 1. pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

FORMULARZ DLA CZŁONKA RN Łukasz Wypych

FORMULARZ DLA CZŁONKA RN Ryszard Królikowski


21/174

Następny komunikat: → Odwołanie Członków Rady Nadzorczej (9/2021)

Poprzedni komunikat: ← Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej (13/2021)