Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-05-31 16:18:20

Powołanie Prezesa Zarządu nowej III kadencji (6/2017)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 31.05.2017 r. powziął wiadomość o wyborze przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwałą nr 01/05/2017 z dnia 31.05.2017 r. Pana Sławomira Huczała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na trzecią kadencję.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się aktualne informacje powołanego na kolejną kadencję Prezesa Zarządu, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

20170531 BHX HUCZAŁA S. formularz dla czlonka zarządu


58/173

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (5/2017)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku (7/2017)