Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-08-16 18:31:37

Raport okresowy za II kwartał 2016 r. (10/2016)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 2q2016


40/64

Następny komunikat: → Raport roczny za 2015 rok (5/2016)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za III kwartał 2016 roku (14/2016)