Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


02-12-2011 18:18:29

Rejestracja zmian w Statucie Spółki (7/2011)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w związku z powzięciem informacji w dniu 1 grudnia 2011 r. o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła rejestracja zmian w § 7 ust. 1 treści Statutu Spółki. Ponadto, dokonano zmiany § 22 ust. 1 lit b) Statutu Spółki.

Tym samym Zarząd Spółki Binary Helix S.A. przedstawia jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

Binary Helix Statut 2011 12 01


166/172

Następny komunikat: → Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D (6/2011)

Poprzedni komunikat: ← Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk (8/2011)