Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-02-14 22:53:40

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. (2/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny 4Q2012


61/66

Następny komunikat: → Raport kwartalny za III kwartał 2012 r. (31/2012)

Poprzedni komunikat: ← Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. (3/2013)