Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-03-12

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 50% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu (11/2021)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone przez Pana Sławomira Huczałę, o przekroczeniu progu 50% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

Img3


17/112

Następny komunikat: → Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania o co najmniej 1% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu (10/2021)

Poprzedni komunikat: ← Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (12/2021)