Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-05-30 13:11:56

Raport roczny za 2016 rok (4/2017)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2016.

PODSTAWA PRAWNA: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Pliki PDF

BHX raport roczny za 2016


38/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za I kwartał 2017 roku (3/2017)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za II kwartał 2017 roku (10/2017)