Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-06-30 13:29:49

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku (7/2017)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".


Pliki PDF

20170630 Protokół ZWZ BHX


56/172

Następny komunikat: → Powołanie Prezesa Zarządu nowej III kadencji (6/2017)

Poprzedni komunikat: ← Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (8/2017)