Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2023-02-14 23:44:54

Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku (3/2023)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Pliki PDF

RAPORT EBI 4 kwartal 2022 BHX


7/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za III kwartał 2022 roku (9/2022)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za I kwartał 2023 roku (5/2023)