Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-06-02 22:47:01

Raport roczny za 2017 rok (10/2018)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Pliki PDF

BHX raport roczny za 2017


34/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za I kwartał 2018 roku (6/2018)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za II kwartał 2018 roku (14/2018)