Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


08-12-2011

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 50% w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (4/2011)

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Binary Helix S.A. informuje, iż w dniu 8 grudnia 2011 r. do siedziby Spółki wpłynęło od SATUS Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa będącego komplementariuszem (podmiot dominujący) SATUS Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa - Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo Akcyjna (akcjonariusz Spółki) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Binary Helix S.A. Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

Satus Sp.k.jpg


109/112

Następny komunikat: → Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 50% w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (3/2011)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 50% w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5/2011)