Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-06-29 12:54:14

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku (13/2018)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".


Pliki PDF

20180629 BHX protokół ZWZ


41/172

Następny komunikat: → Otrzymanie upomnienia od GPW (12/2018)

Poprzedni komunikat: ← Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku (1/2019)