Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2020-11-13 23:42:30

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku (11/2020)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 3q2020


21/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za II kwartał 2020 roku (10/2020)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku (2/2021)