Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-08-22 16:22:37

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 22 sierpnia 2017 roku (11/2017)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 22 sierpnia 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".


Pliki PDF

Protokół NWZ BHX 22.08.2017


55/174

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (9/2017)

Poprzedni komunikat: ← Odwołanie Członków Rady Nadzorczej (12/2017)