Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-03-12

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania o co najmniej 1% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu (09/2021)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone przez Pana Sławomira Huczałę, o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Pliki PDF

Img1


17/110

Następny komunikat: → Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (08/2021)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania o co najmniej 1% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu (10/2021)