Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-03-04

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 z dnia 03.03.2021 - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (06/2021)

Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") niniejszy przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 5/2021 z dnia 03.03.2021. Powodem korekty jest błędnie wpisana data wpływu do Spółki zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki.

Wpisano datę wpływu 03.02.2021 a powinno być 03.03.2021. Pozostałe informacje oraz załącznik pozostają bez żadnych zmian. Poniżej zamieszczamy treść raportu przed korektą oraz treść raportu po korekcie.

Treść raportu przed korektą: Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 03.02.2021 do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Sławomira Huczałę - pełniącego w Spółce funkcję Prezesa Zarządu. W załączeniu treść powiadomienia.

Treść raportu po korekcie: Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 03.03.2021 do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Sławomira Huczałę - pełniącego w Spółce funkcję Prezesa Zarządu. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Pliki PDF

Pdf 248311


22/112

Następny komunikat: → Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (05/2021)

Poprzedni komunikat: ← Zawarcie umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta na rynek Węgier, Słowacji i Republiki Czeskiej (07/2021)