Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-03-11 13:01:01

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. (3/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. opublikowanego w systemie EBI nr 2/2013 dnia 14 lutego 2013 r.

Korekta wynika faktu, iż pracownicy biura rachunkowego błędnie przygotowali zestawienie będące częścią raportu kwartalnego. W związku z tym, Zarząd Emitenta wdrożył dodatkowe mechanizmy kontrolne, celem zapewnienia dalszego sumiennego i starannego wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym przekazywania w raportach kwartalnych danych finansowych, które rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

Korekcie podlegają następujące dane finansowe:

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. (w tys. zł): Było: Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów: 252,31 zł Jest: Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów: 121,01 zł

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r. (w tys. zł): Było: Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów: 1 766,75 zł Jest: Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów: 1 544,46 zł

Pierwszy akapit, pkt 5 zdanie pierwsze i drugie raportu kwartalnego: Było: W czwartym kwartale 2012 roku Binary Helix S.A. wygenerowała przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 252,31 tys. zł. Porównawczo w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody te wyniosły 1 766,75 tys. zł. Jest: W czwartym kwartale 2012 roku Binary Helix S.A. wygenerowała przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 121,01 tys. zł. Porównawczo w analogicznym okresie ubiegłego roku przychody te wyniosły 1 544,46 tys. zł.

Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX korekta raportu kwartalnego 4Q2012


62/68

Następny komunikat: → Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. (2/2013)

Poprzedni komunikat: ← Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. (10/2013)