Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-06-22 14:59:59

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 22 czerwca 2012 r. (18/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX treść podjętych uchwał na ZWZ


148/172

Następny komunikat: → Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 (17/2012)

Poprzedni komunikat: ← Odwołanie przyjętych przez Emitenta kryteriów istotności zawieranych umów (19/2012)