Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2022-02-14

Zawarcie przez podmiot zależny Binary Helix S.A. umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta (1/2022)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 14 lutego 2022 r. spółka Assari Sp. z o.o., w której Emitent jest jednostką dominującą i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, zawarła umowę z firmą zewnętrzną (dalej „Firma”) o dużym doświadczeniu w handlu w zakresie dystrybucji urządzeń Emitenta.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obejmuje sprzedaż, montaż i serwis reduktorów mocy do oszczędzania energii elektrycznej przez Firmę - Dystrybutora Regionalnego.

W zakresie realizacji umowy Firma jest obowiązana m.in. przestrzegać terytorialnego zasięgu swoich działań handlowych tj. województwa małopolskiego, samodzielnie i na własny koszt prowadzić serwis, sprzedaż i związane z nią działania marketingowe, a także zaniechać w okresie trwania umowy jakichkolwiek działań konkurencyjnych.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany istotny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Umowa ta została uznana za istotną z uwagi na fakt rozpoczęcia współpracy z nowym dystrybutorem kluczowych urządzeń Emitenta tj. reduktorów mocy do oszczędzania energii elektrycznej, a ponadto stanowi ona ważny element przyjętej strategii rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


6/110

Następny komunikat: → Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (20/2021)

Poprzedni komunikat: ← Zawarcie przez podmiot zależny Binary Helix S.A. umowy licencyjnej na produkcję i sprzedaż hybrydowych turbin wiatrowych oraz hybrydowych źródeł energii GreenBox (2/2022)