Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2017-02-14 19:32:40

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku (2/2017)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

PODSTAWA PRAWNA: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 4q2016


40/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za III kwartał 2016 roku (14/2016)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za I kwartał 2017 roku (3/2017)