Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-11-14 19:07:37

Raport okresowy za III kwartał 2018 roku (15/2018)

Zarząd Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 3q2018


30/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za II kwartał 2018 roku (14/2018)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku (3/2019)