Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-03-09

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR (08/2021)

Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 09.03.2021 do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez Pana Sławomira Huczałę - pełniącego w Spółce funkcję Prezesa Zarządu. W załączeniu treść powiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


Pliki PDF

Pdf 250252


10/102

Następny komunikat: → Zawarcie umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta na rynek Węgier, Słowacji i Republiki Czeskiej (07/2021)

Poprzedni komunikat: ← Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania o co najmniej 1% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu (09/2021)