Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2023-11-14

Raport za III kwartał 2023 BHX (13/2023)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje raport kwartalny za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


Pliki PDF

Raport EBI 3 kwartal 2023 BHX


1/65

Następny komunikat: → Raport za II kwartał 2023 BHX (12/2023)

Poprzedni komunikat: ← Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. (6/2012)